Oferta

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu wyceny nieruchomości, ruchomości, maszyn i urządzeń oraz środków technicznych.

Wycena nieruchomości

 • Wycena gruntu
 • Wycena domu
 • Wycena działki
 • Wycena mieszkania
 • Wycena budynku
 • Wycena lokalu mieszkalnego, użytkowego, spółdzielczego
 • Wycena nieruchomości komercyjnych
 • Wycena nieruchomości przemysłowych
 • Wycena nieruchomości magazynowych
 • Wycena nieruchomości biurowych
 • Wycena nieruchomości rolnych
 • Wycena budynków mieszkalnych
 • Wycena czynszu
 • Wycena kamienic, osiedli wielorodzinnych, budowli oraz ich części
 • Wycena ograniczonych praw rzeczowych
 • Wycena dzierżawy
 • Wycena wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • Wycena służebności
 • Wycena prawa użytkowania i prawa dożywocia
 • Wycena drogi konicznej, przejazdu i przechodu
 • Wycena dla celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Wycena środków technicznych

 • Wycena maszyn budowlanych
 • Wycena oszacowanie wartości maszyn drogowych
 • Wycena oszacowanie wartości maszyn rolniczych
 • Wycena ciągników
 • Wycena koparek
 • Wycena koparko-ładowarek
 • Wycena ładowarek
 • Wycena maszyn przemysłu drzewnego
 • Wycena środków trwałych
 • Wycena środków technicznych
 • Wycena środków niskocennych
 • Wycena sprzętu RTV, AGD
 • Wycena sprzętu komputerowego
 • Wycena wyposażenia lotnisk
 • Wycena wyposażenia gospodarstwa domowego
 • Wycena wyposażenia parku maszynowego
 • Wycena wyposażenia warsztatów
 • Wycena sprzętu medycznego
 • Wycena sprzętu stomatologicznego
 • Wycena oszacowanie wartości gabinetów weterynaryjnych
 • Wycena oszacowanie wyposażenia sprzętu fitness i siłowni
 • Wycena wartości urządzeń myjni
 • Wycena stanów magazynowych
 • Wycena urządzeń mierniczych i pomiarowych
 • Wycena maszyn leśnych
 • Wycena sprzętu wodnego
 • Wycena ruchomości innych
 • Szacowanie, wycena wartości środków i megaukładów technicznych
 • Wyceny maszyn i urządzeń wszelkich branż i typów
 • Wycena maszyn przemysłowych i ciągów technologicznych
 • Wycena linii technologicznych
 • Wycena wartości naczep, przyczep, cystern
 • Wycena szacowanie wartości taboru kolejowego
 • Wycena szacowanie wartości lokomotyw i wagonów
 • Wycena wózków widłowych i podnośników
 • Wycena jachtów
 • Wycena samochodów specjalistycznych
 • Wycena pojazdów nietypowych
 • Wycena maszyn budowlanych
 • Wycena oszacowanie wartości maszyn drogowych i rolniczych
 • Wycena ciągników, koparek, ładowarek, podnośników
 • Wycena środków trwałych
 • Wycena środków technicznych
 • Wycena środków niskocennych
 • Wycena podnośników
 • Wycena wyposażenia szpitali
 • Wycena wyposażenia salonów kosmetycznych
 • Wycena wyposażenia przychodni i gabinetów medycznych
 • Inwentaryzacje

Wycena biznesu

 • Wycena działalności gospodarczej różnego typu, rodzaju i formy
 • Wycena przedsiębiorstwa
 • Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • Wycena akcji spółki
 • Wycena udziałów
 • Wycena wartości spółki
 • Wycena znaku towarowego
 • Wycena marki
 • Wycena aktywów niematerialnych
 • Wycena know-how
 • Wycena patentów
 • Wycena instrumentów finansowych
 • Wycena opłacalności inwestycji
 • Wycena do likwidacji
 • Wycena spółek
 • Wycena strony internetowej
 • Wycena domeny
 • Wycena sklepu internetowego
 • Wycena do celów rozliczenia ze wspólnikiem

Odszkodowania

 • Szacowanie strat spowodowanych zdarzeniami atmosferycznymi
 • Wycena szkód np. drzewostanu, plantacji, nasadzeń
 • Wycena szkód powykonawczych
 • Wycena poszczególnych prac budowlanych
 • Wycena dla celów ubezpieczeniowych, ubezpieczenia
 • Odszkodowania utraconych korzyści
 • Nienależytego wykonania prac budowlanych
 • Kosztorys powykonawczy
 • Wycena do celów negocjacji z wykonawcą
 • Kosztorys zalania np mieszkania, domu
 • Kosztorys zniszczenia i uszkodzenia mienia
 • Kosztorys dla banku

Wyceny DO DOFINANSOWAŃ

 • Wycena ruchomości
 • Wyceny do business planu
 • Wycena używanych środków trwałych
 • Wyceny do dotacji
 • Wycena używanego sprzętu dla urzędu pracy
 • Business plan i wyceny używanego sprzętu
 • Dofinansowana na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Potwierdzanie wartości rynkowej składników używanych

Potrzebujesz wyceny?
Skontaktuj się z nami